Archives: juni 2009

Hugo Drax

Hörde att det som skiljer oss från djuren, dvs det som gör oss människor, var förmågan till självuppoffran. – Det finns nästan 7 miljarder Homo Sapiens, fast ganska ont om människor. Hugo Drax var inte helt fel ute.